Hvad laver man som medlem af MY veterantog i remisen?

MY veterantog er en mindre forening med cirka 20 entusiastiske medlemmer, der i stort omfang selv løser alle de opgaver, der er forbundet med at drive et veterantog.

Rent fagligt spænder vi vidt, fra deciderede håndværkere til ”kontornussere”. Det er altså ikke nødvendigt, at være uddannet hverken mekaniker eller kleinsmed for at være aktivt medlem i Hundested, men det er bestemt heller ikke nogen hindring. Er du i tvivl om, hvorvidt du ”passer ind” i vores forening, så ring og få en snak med os.

Sikkerheden er absolut i højsædet, når vi arbejder på vort materiel. Som nyt medlem vil du typisk blive sat sammen med en af de mere erfarne medlemmer, der sammen med dig, ud fra dine interesser og de foreliggende arbejdsopgaver, vil forsøge at klarlægge, hvilke arbejdsopgaver du bedst kan hjælpe med at udføre.

Vi mødes typisk et par gange om måneden, hvor vi vedligeholder vores materiel. Med cirka 10 kørselsdage, der alle ligger i sommerhalvåret er der selvsagt nok at se til, når vi mødes.

Vognene skal rengøres både ud- og indvendigt. Der skal vaskes gulv, pudses vinduer og tømmes askebægre og affaldsspande, ligesom vognene skal vaskes udvendigt.

Vognene skal også opsmøres, der skal laves sikkerhedsmæssige eftersyn, og i fornødent omfang skal komponenter udskiftes.

I vinterhalvåret, hvor vi for tiden ikke kan køre på grund af mangel på varme i vognene, udfører vi typisk de større reparationer.

I perioden 2010 til 2011 har vi gennemført et større reparationsarbejde på vores pakvogn. I første omgang har vi lavet rustarbejde i bunden af vognen, udskiftet mørnet træværk i ydervæggen og skiftet gulvbelægningen i selve pakrummet. Henover vinteren 2011 - 2012 er vi så fortsat med at renovere sidegangen ud for pakrummet samt endeperronerne, hvor der dels er lavet rustarbejde i bunden af vognen, dels er gulvbelægningen udskiftet.

I foråret 2013 er vi startet på det indtil videre største projekt i foreningens historie, nemlig en renovering af vores Bn-vogn, der bl.a. har kørt på HFHJ. Grunden til at vi er gået i gang med denne vogn skyldes, at den er udstyret med oliefyr, der gør, at vi ved at få denne vogn i aktiv drift igen, kan udvide kørselssæsonen.

Her 4 år efter opstart af projektet kan det konstateres, at selv om det går langsomt, skrider arbejdet fornuftigt frem, hvilket ikke mindst skyldes, at der i foreningen er flere ildsjæle, der har lagt rigtig mange timer i arbejdet på vognen udover den faste månedlige arbejdsdag. Indtil videre er samtlige 20 undervinduer udskiftet, da de var punkterede. Samtlige 40 trærammer omkring vinduerne har været nedtaget, repareret, slebet og lakeret. En del af vognens ledningsnet er udskiftet, ligesom gulvbelægningen på begge mellemperroner er udskiftet. Udvendig er vognsiderne slebet ned og grundet. Her i starten af 2017 er vi nu i gang med at spartle og slibe ujævnheder på vognsiderne. Samtidig har vi været i gang med at renovere taget på vognen, der som det første er renset af. En lang række rustskader er spartlet, og efterfølgende slebet, hvorefter hele vognen er grundet. Vi forventer i løbet af foråret at have færdigmalet taget. Det er vores håb, at vi hen over sommeren 2017 kan påbegynde det omfattende arbejde med at male vognen rød igen. Et arbejde vi forventer vil strække sig langt ind i 2018.

I den efterfølgende fotoserie har vi forsøgt, at vise lidt episoder fra vore mange forskelligartede gøremål i foreningen.

Gulvet brækkes op i pakrummet. Umiddelbart så det rimelig håbløst ud, men efter flere hundrede arbejdstimer fremstår rummet nu med et nyt flot gulv.
Foto: Henrik Sandum

Søren i gang med at lægge nyt gulv på endeperronen i pakvognen
Foto: Henrik Sandum

Søren og Per sliber metallister til brug for renoveringen af pakvognen. Foreningen råder over et pænt udvalg af håndværktøj, der sætter os i stand til at løse de fleste reparationer direkte.
Foto: Henrik Sandum

Inden vi skal ud at køre, skal materiellet gerne fremstå pænt og rent. Her er Bo og Peter i gang med at vaske Bn-vognen inden kørsel.
Foto: Henrik Sandum

Her er René i gang med et af de tungere arbejder - nemlig udskiftning af bremseklodser på en af personvognene
Foto: Henrik Sandum

Selv om der bliver arbejdet intensivt, når vi har arbejdsdage, skal der selvfølgelig også være tid til at spise og socialisere. Vi starter typisk vore arbejdsdage med et fælles morgenbord og senere på dagen indtages frokosten i kantinen. Er der stemning for det, kan vi hen på eftermiddagen mødes over en kop kaffe og måske en lille kage.
Foto: Henrik Sandum

Hvert efterår afholder foreningen en medlemsdag, hvor medlemmerne i mere formaliseret form får lejlighed til at ytre sig om stort og småt. De mange inputs er med til at lægge bestyrelsens kurs for det følgende år. Her i 2014 var dagen særlig festlig, da deltagerne fejrede fødselsdag med rigtig Othellolagkage.
Foto: Henrik Sandum

Blandt de mange opgaver som foreningens medlemmer udfører er sågar havearbejde. Aftalen med Lokalbanen indebærer bl.a. at vi vedligeholder de udendørs arealer. Her er Margit og Rene ved at klargøre 5. læs til genbrugspladsen.
Foto: Henrik Sandum

Vi har også jævnligt gæster i remisen, der ønsker at høre nærmere om foreningen og vore aktiviteter. Her er det et arrangement, for vore naboer på vejen, som vi havde inviteret på kaffe og kage og en lille orientering om vore mangeartede aktiviteter.
Foto: Henrik Sandum

Søren der til daglig er elektriker, er her i gang med at forny ledningsnettet i en af vore personvogne.
Foto: Henrik Sandum

Arbejdsdagene går ikke kun med vedligeholdelse af materiellet. Med jævne mellemrum skal medlemmernes uddannelse vedligeholdes. Her er det et hold medlemmer i gang med den praktiske del af et kursus i elementær brandslukning.
Foto: Daniel Falster Nielsen

13. april 2013 startede vi på vel nok det største projekt i foreningens historie, en renovering af vores storrumsvogn. Arbejdet omfatter en reparation af vognens oliefyr, et kvalitetsmæssigt løft af vognens 3 storrum, der bla. omfatter en udskifning af samtlige 20 undervinduer, en slibning og lakering af alle trælister, hovedrengøring, vask af gardiner samt endelig og ikke mindst en udvendig omlakering af hele vognen. Vi har en forventning om, at vognen vil kunne indgå i aktiv tjeneste i løbet af 2016.
Foto: Henrik Sandum

September 2015. Vognen er efterhånden ved at være slebet i bund, og nu er næste fase påbegyndt. Vi håber at have færdiggjort første grunding af vognen med udgangen af 2015.
Foto: Henrik Sandum

Henrik og Per i gang med at afmontere dørplader, gelænder og trinliste inden der kan lægges nyt gulv på den ene mellemperron.
Foto: Henrik Sandum

Nylakerede trærammer klar til genopsætning i Bn-vognen efter at de nederste vinduer er udskiftet.
Foto: Henrik Sandum

Vi må jo erkende, at MY 1126 kosmetisk trænger til en større omgang. Desværre er økonomien pt. ikke til så stor en opgave. Heldigvis har en af vore yngre medlemmer Daniel kastet sin kærlig på lokomotivet og er i gang med et omfattende pletmalearbejde, der faktisk pynter.
Foto: Henrik Sandum

Alt rullende materiel indgår i et fastlagt eftersynssystem. Her i 2015 er det blevet tid for revision af pufferne på vores trækkraftenhed MY 1126.
Foto: Henrik Sandum

Pufferne er ved at blive monteret igen efter revision hos eksternt firma.
Foto: Henrik Bang Jensen

BD vognen der er meget vigtig for os under vore kørsler som "køkkenvogn", har i løbet af vinteren fået renoveret foldedørene, idet de var voldsomt angrebet af rust i bunden.
Foto: Henrik Sandum

Et af foreningens yngre medlemmer Mikkel, har stået for spartling, grunding og maling af de 4 sæt foldedøre, der nu er under montering igen.
Foto: Henrik Sandum

Foreningens faste gulvlægger Søren er i gang med at lægge nyt gulv på endeperronerne i B 332. Udover selve endeperronerne har det også vist sig nødvendigt, at skifte et par meter af gulvet i sidegangen i den ene ende, da underlaget på grund af tidens tand var blevet porøst. Ved samme lejlighed måtte vi også skifte kuglelejerne i den ene svingdør. Et arbejde der var lidt udfordrende, da vi ikke havde prøvet den øvelse før.
Foto: Henrik Sandum

Per Nielsen er i gang med at genmontere de mange lister, som har været nedtaget i forbindelse med renoveringen af gulvet på endeperronerne.
Foto: Henrik Sandum

Arbejdet på Bn-vognen skrider langsomt fremad. På begge endegavle har det vist sig nødvendigt, at afmontere samtlige gummivulster og isætte ny plade bag den vandret liggende gummivulst. Det er en af foreningens lokomotivførere Morten Glæsner, der har stået for dette præcisionsarbejde
Foto: Henrik Sandum

På Bn-vognen er arbejdet på taget afsluttet. Taget er i løbet af 2017 afrenset, slebet for rust ligesom deciderede huller er lukket ved brug af plastic padding. Herefter er taget grundet og malet 2 gange. Kuk kuk ventilerne og ventilationsristene har i mellemtiden været afmonteret og været en tur forbi sandblæseren for glasblæsning. De er herefter blevet malet, og genmonteret.
Foto: Henrik Sandum

Bn-vognen er nu også grundet på alle flader og for tiden arbejdes der på spartling og slibning af vognsiderne.
Foto: Henrik Sandum

Trinpladerne på dørene har været afmonteret for renovering. 54 nitter er udboret i hver af de 8 trinplader, der herefter har været en tur forbi sandblæserfirmaet for glasslibning. De indvendige lister er herefter limet fast igen, hvorefter trinpladerne er nittet på ny. En række gummilister er samtidig udskiftet med nye. Hen over foråret 2018 forventes trinpladerne monteret indvendig på dørene igen.
Foto: Henrik Sandum

En af de 8 trinplader klar til ny sammennitning. Et arbejde, hvor vi måtte låne faciliteter ude i byen, da vi ikke selv råder over så kraftig en nittepistol.
Foto: Henrik Sandum